ساسان سلاسلی
متولد ۱۳۵۰ همدان

فارغ التحصیل رشته نقاشی در مقطع کارشناسی
دارای درجه ممتاز خوشنویسی
هنر آموخته نزد استاد عباس اخوین

نمایشگاه های انفرادی خوشنویسی:
موسسه فرهنگی هنری آوای مهر: ۱۳۸۴
گالری سعدآباد:۱۳۸۵
فرهنگسرای خانواده: ۱۳۸۶

کتابت دیوان حافظ: ۱۳۹۱

شرکت در بیش از ده نمایشگاه گروهی نقاشیخط، از جمله:
نمایشگاه گروهی نقاشیخط (۱۳۹۱ بحرین)
گزیده: نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران (۱۳۹۲کرمان)
دیدار: نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران (۱۳۹۳رفسنجان و کرمان)
نمایشگاه سالانه گالری مژده (۱۳۹۳)
جشنواره بین المللی هنر برای صلح :(۱۳۹۴ فرهنگسرای نیاوران)
نمایشگاه و حراج موسسه پاپلی لندن : (۱۳۹۴)
نو خط کهن: (۱۳۹۴ گالری مژده)
نمایشگاه خیریه تنها نیستیم: به نفع زلزله زدگان کرمانشاه (۱۳۹۶ گالری ایرانشهر)
هنر برای اوتیسم (۱۳۹۶ فرهنگسرای نیاوران)
جشنواره بین المللی هنر برای صلح (۱۳۹۷ تهران پردیس گالری ملت)
جشنواره بین المللی هتر برای صلح (۱۳۹۸ تهران خانه فرهنگ دیهیم)

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط باعنوان: زرین، سیاه، مشق
(۱۳۹۵ نگارخانه کاخ موزه سعدآباد)

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط و برگزاری ورک شاپ آموزشی در گالری هاگ نیاوران بهار 1400

نمایشگاه گروهی “تا هوا تازه شود…” گالری هاگ نیاوران پاییز 1400

و……….